Rohit Shetty's Birthday Hosted By SRK Photos

7 of 10

Shahrukh Khan Gifts Bike to Rohit Shetty

Shahrukh Khan Gifts Bike to Director Rohit Shetty.