Rohit Shetty's Birthday Hosted By SRK Photos

Shahrukh Khan Gifts Bike to Rohit Shetty

7 of 10
Shahrukh Khan Gifts Bike to Director Rohit Shetty.