Photos - Sachin Ahir's Dahi Handi Celebration

Sidharth Malhotra during Sachin Ahir's Dahi Handi Celebration

12 of 21
Bollywood actor Shahrukh Khan present at NACP leader Sachin Ahir's NGO dahi handi in Worli, Mumbai.