Sachin Ahir's Dahi Handi Celebration Photos

12 of 21

Sidharth Malhotra during Sachin Ahir's Dahi Handi Celebration

Bollywood actor Shahrukh Khan present at NACP leader Sachin Ahir's NGO dahi handi in Worli, Mumbai.