Photos - Sai Sanskar Ganeshotsav 2013

Kid welcoming Tena Desae & Senior Inspector Rane at Sai Sanskar Ganeshotsav 2013

1 of 12
Kid welcoming Tena Desae & Mr. Rane (Senior Inspector) at 'Sai Sanskar Ganeshotsav 2013' in Chembur.