Sai Sanskar Ganeshotsav 2013 Photos

7 of 12

Tena Desae and Rane (Senior Inspector) at Sai Sanskar Ganeshotsav 2013

Tena Desae and Rane (Senior Inspector) at Sai Sanskar Ganeshotsav 2013 in Chembur.