Sai Sanskar Ganeshotsav 2013 Photos

Tena Desae and Rane (Senior Inspector) at Sai Sanskar Ganeshotsav 2013

7 of 12
Tena Desae and Rane (Senior Inspector) at Sai Sanskar Ganeshotsav 2013 in Chembur.