Photos - Sai Sanskar Ganeshotsav 2013

Tena Desae and Rane (Senior Inspector) at Sai Sanskar Ganeshotsav 2013

7 of 12
Tena Desae and Rane (Senior Inspector) at Sai Sanskar Ganeshotsav 2013 in Chembur.