Sana Khan visited Bharti & Kapil Mehra's Ganpati Photos

3 of 4

Sana Khan visited Bharti & Kapil Mehra's Ganpati

Mental film actress Sana Khan visited Bharti & Kapil Mehra's Ganpati in Mumbai.