Sohail Khan Diwali Bash 2013 Photos

18 of 26

Salman Khan at Sohail Khan Diwali Bash 2013

Photos of Bollywood Actor Salman Khan at Sohial Khan Diwali Bash 2013.