Theme party of film Satya 2 Photos

1 of 15

Anaika Soti, Puneet Singh and Aradhna Gupta at the Theme party of film Satya 2

Anaika Soti, Puneet Singh and Aradhna Gupta at the Theme party of film Satya 2.