Vivek Oberoi celebrates diwali with his wife Priyanka Photos

1 of 4

Vivek Oberoi along with his wife Priyanka Alva celebrates Diwali

Bollywood actor Vivek Oberoi along with his wife Priyanka Alva celebrates Diwali.