Jab Tak Hai Jaan Photos

115 of 138

Jab Tak Hai Jaan - English translation of the poem

SRK posted his version of the English translation of the poem penned by Aditya Chopra for Jab Tak Hai Jaan.