Photos - Jab Tak Hai Jaan

Jab Tak Hai Jaan - English translation of the poem

115 of 138
Jab Tak Hai Jaan - English translation of the poem
SRK posted his version of the English translation of the poem penned by Aditya Chopra for Jab Tak Hai Jaan.