Photos - Jab Tak Hai Jaan

Jab Tak Hai Jaan - English translation of the poem

115 of 138
SRK posted his version of the English translation of the poem penned by Aditya Chopra for Jab Tak Hai Jaan.
Latest Bollywood Movies