Photos - Rajesh Khanna

Rajesh Khanna dances at Ram Kadam's dahi handi

40 of 62
Rajesh Khanna dances at Ram Kadam's dahi handi in Thane, Mumbai on 2nd Sept 2010.