Aptharakshaka Photos

6 of 27

Dr.Vishnuvardhan , Komal Kumar , Aaptha Rakshaka

View Kannada Movie Aaptha Rakshaka Still Photo Courtesy :
http://www.vishnuvardhan.com/home.htm

Watch promos of the movie Aaptha Rakshaka