Photos - Adyaksha

Sharan and Raksha in Kannada Movie Adyaksha

1 of 16
Sharan and Raksha in Kannada Movie Adyaksha
Sharan and Raksha in Kannada Movie Adyaksha.