Savari 2 Photos

5 of 28

Srinagar Kitty and Sruthi Hariharan in Savari 2

Sruthi Hariharan and Srinagar Kitty in Kannada Movie Savari 2.