Ezhu Sundara Rathrikal Movie Pooja Photos

Rima Kallingal, Murali Gopy, Lal Jose at Ezhu Sundara Rathrikal Movie Pooja

3 of 7
Rima Kallingal, Murali Gopy, Lal Jose at Ezhu Sundara Rathrikal Movie Pooja.