Photos - Ahlan Bollywood Concert 2012

Salman Khan at Ahlan Bollywood Concert 2012

5 of 16

Check out Celebs Salman Khan, Priyanka Chopra, Zarine Khan and Sophie Chaoudry Dance Performance at Ahlan Bollywood Concert 2012 Event.

Courtesy: Sanish Cherian