Yash Chopra 80st Birthday Celebration Photos

7 of 8

Shahrukh Khan hugs Yash Chopra

Actor Shahrukh Khan hugs Yash Chopra.