Yash Chopra 80st Birthday Celebration Photos

Shahrukh Khan hugs Yash Chopra

7 of 8
Actor Shahrukh Khan hugs Yash Chopra.