Yash Chopra 80st Birthday Celebration Photos

6 of 8

Shahrukh Khan Kisses Yash Chopra

Shahrukh Khan Kisses Yash Chopra on his 81st Birthday Celebration.