Yash Chopra 80st Birthday Celebration Photos

5 of 8

Shahrukh Khan

Shahrukh Khan at Yash Chopra 81st Birthday Celebration.