Yash Chopra 80st Birthday Celebration Photos

3 of 8

SRK Special Party to Yash Chopra

SRK Special Party to Yash Chopra on his 81st Birthday Celebration.