Shruti Haasan launches Malabar Gold & Diamonds at Dilsukhnagar Photos

3 of 9

Shruti Haasan

Shruti Haasan inaugurated Malabar Gold & Diamonds at Dilsukhnagar in Hyderabad.