Shruti Haasan launches Malabar Gold & Diamonds at Dilsukhnagar Photos

Shruti Haasan

3 of 9
Shruti Haasan inaugurated Malabar Gold & Diamonds at Dilsukhnagar in Hyderabad.