Sasesham Photos

28 of 107

Vikram Sekhar, Supriya

Sasesham is a Telugu movie, Directed by Shri Kishore. Starring with Vikram, Supriya and others.