Music launch of film Kahin Hai Mera Pyar

Description
Sanjay Kapoor, Sonia Mann, Abhishek Sethiya and Kishori Shahane Vij during the music launch of the film Kahin Hai Mera Pyar in Mumbai on March 31, 2014.