Sana Khan visited Bharti & Kapil Mehra's Ganpati

Description
Actress Sana Khan visited Bharti & Kapil Mehra's Ganpati in Mumbai.