Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala

Description

Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala.

Photo Credit: Pravesh Studio, Bailur.
Photos Sent To Us By: Shrinidhi Rao Karval.