Vaishali Desai

1/13
Vaishali Desai, Nandita Desai, Sohail Khan and Mudasir Ali  at the auction of Nandita Desai's art paintings auction.
Read Less
Vaishali Desai, Nandita Desai, Sohail Khan and Mudasir Ali  at the auction of Nandita Desai's art paintings auction.
2/13
Vaishali Desai, Nandita Desai, Sohail Khan and Mudasir Ali  at the auction of Nandita Desai's art paintings auction.
Read Less
Vaishali Desai, Nandita Desai, Sohail Khan and Mudasir Ali  at the auction of Nandita Desai's art paintings auction.
3/13
Vaishali Desai, Nandita Desai, Sohail Khan and Mudasir Ali  at the auction of Nandita Desai's art paintings auction.
Read Less
Vaishali Desai, Nandita Desai, Sohail Khan and Mudasir Ali  at the auction of Nandita Desai's art paintings auction.
4/13
Vaishali Desai, Nandita Desai, Sohail Khan and Mudasir Ali  at the auction of Nandita Desai's art paintings auction.
Read Less
Vaishali Desai, Nandita Desai, Sohail Khan and Mudasir Ali  at the auction of Nandita Desai's art paintings auction.
5/13
Vaishali Desai, Nandita Desai, Sohail Khan and Mudasir Ali  at the auction of Nandita Desai's art paintings auction.
Read Less
Vaishali Desai, Nandita Desai, Sohail Khan and Mudasir Ali  at the auction of Nandita Desai's art paintings auction.
6/13
Vaishali Desai, Nandita Desai, Sohail Khan and Mudasir Ali  at the auction of Nandita Desai's art paintings auction.
Read Less
Vaishali Desai, Nandita Desai, Sohail Khan and Mudasir Ali  at the auction of Nandita Desai's art paintings auction.
Loading next story